Preventief Onderhoud vs Correctief Onderhoud

Preventief Onderhoud

Waarom kiest Co-Contracting voor Preventief Onderhoud boven Correctief Onderhoud? Co-Contracting adviseert zijn/haar klanten om preventief onderhoud te plegen i.p.v. correctief. Ook wij weten uit ervaring, dat deze keuze niet altijd bij de klant ligt. Echter, is met correctief onderhoud de schade meestal erger dan verwacht waardoor de reparatiekosten vaak hoger liggen en loopt men een veiligheids- kwaliteits- en productierisico. Bedrijven wachten hierbij totdat het probleem daadwerkelijk plaatsvindt, waarna iedereen alle zeilen bij dient te zetten om het probleem weloverwogen en veilig op te lossen. Er dient bijvoorbeeld nieuw materiaal met spoed geleverd te worden, veiligheidsrisico’s zijn meestal hoger dan tijdens een complete Turn Around en er heerst een mate van onzekerheid over het exacte moment van opstarten van de productie omdat men van meerdere firma’s afhankelijk is.

Kosten

Door preventief uw installaties te reviseren, is de kans op eerdergenoemde risico’s aanzienlijk kleiner. De klant heeft tijd om een gedetailleerde planning te maken welke is afgestemd met meerdere partijen, waardoor de veiligheids- en kwaliteitsrisico’s beter ingeperkt kunnen worden en maatregelen getroffen worden. Hierdoor kunnen firma’s zich beter voorbereiden en op tijd anticiperen op onverwachte zaken. De kosten voor de fabriek liggen hierbij aanzienlijk lager over de lange termijn.

Wettelijk Verplicht Onderhoud

Meestal is het onderhoud dat Co-Contracting pleegt, wettelijk verplicht voor de klant. Hierbij is het van belang dat het onderhoud en/of inspectie op tijd is uitgevoerd, voordat de einddatum verstreken is. Mocht deze einddatum namelijk verstreken zijn, kan dit vervelende consequenties hebben en zelfs leiden tot boetes of acute stillegging van de productie. Co-Contracting stemt de werkzaamheden zo goed als mogelijk af met de klant, waarbij een duidelijke communicatie de key to succes is.

Verkorten van equipment downtime

Door planmatig onderhoud in te voeren, kan de fabriek de downtime verkorten en optimaliseren. Door meerdere klussen tegelijk in te plannen binnen een vooraf opgestelde jaarplanning, heeft het bedrijf meer tijd om te produceren. Het bedrijf hoeft namelijk minder vaak de installatie af te schakelen, veilig te stellen, weg te zetten, op te starten, in te schakelen en functionele tests uit te voeren. Dit verkort de totale downtime en zorgt ervoor dat het bedrijf kan blijven produceren naar verwachting en de targets kan behalen.

Betrouwbaarheid vergroten

Doordat de fabriek minder downtime heeft, kan de klant op tijd beleverd blijven worden, waardoor er een betrouwbaardere business relatie ontstaat. Dit leidt normaliter tot minder klachten, discrepanties in de planning t.o.v. de praktijk, veiligheidsrisico’s, kwaliteitsrisico’s en logistieke problemen.

Duurzame Assets

De meeste onderdelen zijn tegenwoordig absoluut niet meer zo goedkoop, maar hoe beter gezorgd wordt voor de installatie, des te langer deze meegaat. Preventief onderhoud zal de levensloop doorgaans verlengen en meer uren uit het installatieonderdeel halen, wat resulteert in gereduceerde kosten en verhoogde winst. Co-Contracting bestaat uit een team met ervaren en opgeleide medewerkers, welke bekend zijn met de wettelijke eisen rondom veiligheid en allen een interne kwaliteitsopleiding hebben gevolgd in het opleidingscentrum. Contacteer een van onze medewerkers om uw probleem kenbaar te maken en overleg samen met Co-Contracting hoe wij u een passende oplossing kunnen bieden.